Kartat e shëndetit Hygeia

Për të qenë më pranë pacientëve, për t’ju siguruar një akses sa më të lehtë dhe shërbim të përsonalizuar Spitali Hygeia Tiranë ofron Kartat e Shëndetit. Kartat me qëllim që të jenë sa më pranë kërkesave të çdo pacienti janë ideuar sipas grupmoshave (Karta Pediatrike / Karta për të rritur), shërbimive specifike (Karta e Urgjencës), si dhe karta 1 Vit Femër e ideuar për femrat. Kartat Hygeia kanë vlefshëmri 1-vjeçare dhe ofrojnë një sërë bënefitesh mjekësore dhe financiare për kartëmbajtësit.

Më shumë

Certifikata

Spitali Hygeia pjesë e Grupit Hygeia Greqi ndër vite është përkushtuar në përmbushjen e objektivit të saj kryesor: Ofrimin e shërbimeve cilësore, të sigurta dhe të personalizuara për pacientët tanë.

Më shumë

Qendra Ekslence

Spitali Hygeia Tiranë në sajë të teknologjisë së përparuar mjekësore që disponon, ekspertizës mjekësore të standarteve ndërkombëtare gërshetuar me ambientet dhe infrastrukturën modeërne ofron edhe Qendra Ekslence për një sërë shërbimesh mjekësore.

Më shumë

Përgjegjësia Sociale

Bordi Drejtues i Spitali Hygeia Tiranë ka qenë dhe vazhdon të jenë shumë aktiv dhe të përkushtuar përsa i përket politikave dhe iniciativave me karakter social duke adaptuar vit pas viti praktika dhe iniciativa në ndihmë të familjeve në nevojë.

Më shumë

Dëshmi nga Pacientët

Më shumë

Video Galeri

 

 

Partnerë

WBU