Sëmundjet Infektive

Departamenti i Sëmundjeve Infektive pranë Spitalit Hygeia ka si aktivitet të tij parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve infektive në përgjithësi. Bazuar në organizimin e brendshëm të Spitalit, ky Departament kujdeset për pacientët që i përkasin grup moshave mbi 14 vjec. Kujdesi i pacientëve në grup mosha nga 0-14 vjec kryhet nga mjekë specialistë të sëmundjeve infektive të Departamentit të Pediatrisë. Disa nga sindromat apo sëmundjet që trajtohen nga specialistët e këtij departamenti mund të përmendim;

  • Infeksionet me origjinë nga viruset( mononukleoza infektive, Herpes Viruset, VHZ, influenza, hepatitet virale etj).
  • Infeksionet me origjinë nga ushqimet( helmimet ushqimore, Gastroenteritet, etj)
  • Infekionet me origjinë nga kafshët( bruceloza, leptospiroza, leshmanioza,rikeziozat etj)
  • Infeksionet e ndryshme parazitare( askaridozat, oxiuret, shiritet etj)
  • Infeksionet sexualisht të transmetueshme( gonorrhea, clamidia, Hiv, mykoplasma etj.
  • Infeksionet e sistemit nervor qendror(meningitet, Encefalitet, discitet etj)
  • Gjendjet septike me origjinë të ndryshme, si dhe në bashkëpunim me specialistë të ndryshëm trajtojmë dhe gjendjet febrile të zgjatura me shkak të panjohur.

Për më tepër informacion mbi departamentin, jeni të lutur të ndiqni artikujt në vijim:

http://www.hygeia.al/al/hygeia/artikuj-mjekesor/250-fare-duhet-te-dime-mbi-infeksionet-seksualisht-te-transmetueshme

More Doctors From : Sëmundjet Infektive

Dr. Valbona Gashi

Infeksionist

Dr. Iris Koshovari

Infeksionist

Dr. Arben Pilaca

Infeksionist

Dr. Gjeorgjina Lito

Pediatër Infeksionist