Dr. Afërdita Muraku

Dr. Afërdita Muraku
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Artiola Xhafaj

Dr. Artiola Xhafaj

Neonatolog
Dr. Drita Bujari

Dr. Drita Bujari

Neonatolog
Dr. Eda Postoli

Dr. Eda Postoli

Neonatolog
Dr. Ergena Neziri

Dr. Ergena Neziri

Neonatolog
Dr. Faik Bardhi

Dr. Faik Bardhi

Neonatolog