Dr. Arben Pilaca

Dr. Arben Pilaca
Edukimi dhe Trajnime
1982-1987 Fakulteti i Mjekësisë Universiteti i Tiranës
Titulli: “Doktor” me teme “Te dhenat klinike,epidemiologjike dhe trajtimi i Tetanozit” eshte mbrojtur ne vitin 2004,Gusht . Nr i R Th 4301
2016. Maj 2016 fitova Titullin “Profesor”.
2014. 12-14 Mars. ECDC/WHO multidisciplinary training workshop. Diagnostic and public health survelance, prevention and control of Foodborne parasites. Stockolm, Sweden.
2012. Prill .Training course about HIV/AIDS adherence . Bukuresht, Rumani, second session.
2011. Qershor. Training Course about HIV/AIDS adherence. Bukuresht, Rumani , first session.
2011 4/Prill Miratohet nga Këshilli i Profesoreve të Fakultetit të Mjekësisë Tiranë, dhënia e titullit “Professor i Asociuar”
2006. Regional ART workshop 3-5 november. Zagreb Croatia
2006. Training Course for the basic HIV/AIDS for Western Balkan,
2005. Shkurt- Prill, kurs kualifikimi në Pisa, Itali per endoscopi.
2004. Kualifikim për 2 javë në Spitalin Spalancano të Romës mbi Hiv dhe AIDS, 2-12 November, Rome, Itali, 2004
2004. Titulli Doktor i Shkencave me temë Tetanozi ( të dhëna Klinike, laboratorike dhe trajtimi i tij).
2004. Kualifikuar për Infeksionin e HIV dhe AIDS, 18-23 october, Zagreb, Croatia, 2004
2002.Trajnim mbi Zoonosis në University of Crete, December 16-20 2002
1999. Certifikuar ne Shërbimin e Mjekësisë së Urgjencës.
1998. Trajnim in U.S.A (Michigam) for Terapinë Intensive, për 4 javë.
1996. Trajnim ne Skoci, si një trajner për mjekët e familjes 14 shkurt-26 korrik, 1996
1993.Kam dhënë provimin pasuniversitar në lëndën e Sëmundjeve Infektive(Ngjtëse) dhe jam vlerësuar me notën 10(dhjetë).
1993. Kam dhënë provimin pasuniversitar në lëndën e Hepatologjisë dhe jam vlerësuar me notën 10(dhjetë).
Eksperienca Profesionale
Mars 2016 dhe ne vazhdim, Drejtor i Mjekesise Interne prane International Hospital of Tirana( Hygeia)

Mjek specialist Infeksionist në Q.S.U: NënëTereza”Tiranë dhe pedagog i jashtem ne lenden e Semundjeve Infektive.

Dhjetor 2007- Mars 2008 Shef i Shërbimit të Sëmundjeve Infektive në Q.S.U “ Nënë Tereza” Tiranë.( i komanduar)

Prill 2007- Shtator 2008, Zv drejtor i Përgjithshëm i Q.S.U “ Nënë Tereza” Tiranë.

2007 i caktuar për ngritjen e Departamentit të Mjekësisë së Urgjencës në Fakultetin e Mjekësisë.

Nga viti 2007 e në vazhdim jam pedagog i jashtëm i Universitetit “Zoja e Këshillit të mirë” Tiranë

Nga viti 1998-2008 kam drejtuar repartin e terapisë intensive në Shërbimin e Sëmundjeve Infektive në Q.S.U “Nënë Tereza” Tiranë

Nga viti 2000 dhe në vazhdim pedagog i jashtëm i Fakultetit të Mjekësisë, në degën e sëmundjeve Infektive

1998 Mjek specialist infeksionist në Q.S.U “ Nënë Tereza” Tiranë.

1996-1997. Trainer për mjekun e familjes

1993 Mjek specialist Infeksionist në Q. S. Shkodër.

1987 Mjek i Përgjithshëm në Fushë Arrës, Pukë

Kariera Akademike
1- A.Cela, G Stroni, E Celiku, M Agolli, A. Pilaca. Obstructve jaundice and malignant diseases. 13th Congress of the European Society of Surgical Oncology. Venice , Italy. 30 November-2 Decembre 2006.

2- A Pilaca, G Stroni, A Harxhi, Prof K Pano. Complications in Generalized Tetanus Amongs Albanian Adults. International Meetingon Emerging Diseases and Surveillance.Vienna, Austria February 23-25, 2007

3- M Barbullushi, A Idrizi, A Pilaca, A Mitre, A Ndreu, A Laku. Acid maltase deficiency in twin brothers with episodes of respiratory and renal insuficency and a good outcome.07 th World Congress of Nefrology. Brasil April 2007; 67,68.

4- A.Pilaca, A Ndreu, G Stroni, V. Gashi, E Qyra. Kriteret prognostike te semundjes se tetanozit. Simpoziumi i pare nderkombetare i Infektologeve te Kosoves(Zoonozat). Prishtine ,Qershor 2008.

5- A Ndreu, A Pilaca, G Stroni, Sh Kurti. Nje rast me leishmaniasis visceralis ne shtatzani me transmetim vertical. Simpoziumi i pare nderkombetare i Infektologeve te Kosoves (Zoonozat). Prishtine, Qershor 2008.

6- A.Pilaca, G Stroni, P Pipero, A Ndreu, K Tavanxhi, Prof Dh Kraja. Leishmaniasis and pregnant women. 1st International Albanian Congress on Obstetrics-Gynaegology. Tirana, Albania March 2009. paqe 87.

7- V Banushi, Dh Kraja, A Harxhi, N Como, R Bojdani, E Kolovani,
G Stroni, A Pilaca, P Pipero, E Meta, A Kica. Psiko-emotional
consultation in pregnant women with infections diseases.
1st International Albanian Congress on Obstetrics-Gynaegology.
Tirana, Albania March 2009.

8- E Meta, Dh Kraja, A Pilaca, P Pipero, P Pulluqi, A Zoto. Fever on
pregnant women. 1st International Albanian Congress on Obstetrics-
Gynaegology. Tirana, Albania March 2009.

9 – A. Pilaca, A Ndreu,G, Byrazeri,K Shytaj. Assesment of prognosis
of tetanus and its related factors among Albanian adults.
14th International Congress on Infectious Diseases Miami,Florida.
USA.March 9-12, 2010. Nr: 77.001

10- A Pilaca, Dh Kraja, G Stroni, A Harxhi, Sh. Kurti, S Bino. Botulismi
ne jeten reale. Toksikoinfeksionet ushqimore dhe siguria ne ushqim.
International Conference. Tirana. April 2010. faqe 23

11- A Ndreu. A Tahiri, A Pilaca, R Kertoci et all. Terapia intensive
ne toksiko-infeksionet alimentare.
Toksikoinfeksionet ushqimore dhe siguria ne ushqim.International
Conference. Tirana. April 2010. faqe 53.

12- A Pilaca, E Qyra, V Gashi, M Dede, A Harxhi, DH Kraja. Nevoja e
permiresimit te menaxhimit te TIU ne drejtim te faktoreve te riskut.
International Conference. Tirana. April 2010. faqe 64.

13- V Gashi, A Pilaca, E Qyra, G Stroni, Dh Kraja. Giardia lamblia si shkak
i toksiko-infeksioneve ushqimore. International Conference. Tirana.
April 2010. faqe 68.

14- B Xhani, A Pilaca, K Shkurti, G Stroni, Sh Kurti, E Qyra, V Gashi,
et all. Problematika sociale, qe shoqeron toksiko-infeksionet ushqimore.
International Conference. Tirana. April 2010. faqe 76.

15- B Xhani, A Pilaca, K Shkurti, G Stroni, Sh Kurti, E Qyra, V Gashi,
et all. Problematika sociale, qe shoqeron toksiko-infeksionet ushqimore.
International Conference. Tirana. April 2010. faqe 76.

16 – Puca E, Ndreu A, Pilaca A, Shkurti K, Puca E, Josifi M. Some data of
leptospirosis in Albania. 20th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases. Vienna, Austria, April 2010,
Pg 1397

17- A Pilaca, E Puca, K Shkurti, D. Stambolliu, M Josifi, T Kalo, P Pipero,
Dh Kraja, E Puca, E Koliqi E Abazaj. Laboratory data of Leptospirosis.
18th BCLF , Shtator, Tirane, 2010

18- Puca E, Pilaca A, Bino S, Kota M, Ndreu A, Kurti Sh, Puca E, Pipero P,
Kraja Dh. Hemorrhagis fever renal syndrome from Dobrava virus,
a threatening illness for rural health. International Congress on Rural
Health in Mediteranean and Balcan Countries. Tirana 2010, pg 43

19-Puca E, Pilaca A, Bino S, Abazaj E, Kurti Sh, Puca E, Pipero P.
Leptospiros as a Rural illness In Albania. International Congress on
Rural Health in Mediteranean and Balcan Countries. Tirana,
2010, pg, 31

20- E Puca, A Pilaca,P Pipero, G Stroni,S Kurti, E Tomini, E Abazaj,
T Myrseli, E Puca.Trendi of leptospirosis in Albania. International
Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2011. Viena Austria,
faqe 84

21- A Pilaca, Z Delia, G Stroni, A Pepa, E Puca, Sh Kurti, Dh Kraja.
Visceral Leishmaniasis(V-L) in pregnancy. International
Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2011. Viena Austria,
Faqe 181.

22- E Puca, A Pilaca, A Ndreu, K Shkurti, G Stroni, M Kote. Serological
confirmation is decisive for the Dobrava virus infection, Case Report.
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2011.
Viena Austria, Faqe 87.

23-R.Shkjezi,A Dibra,I.Akshia,A.Pilaca,V.Gjoni, Frasheri-Prendushi
Xhensila, A.Nelaj, A.Hoxha. Organ involment in cystic Ecchinococosis
in our experience. XXV national Congress of the Societa
Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurgi. 13-15 June 2013, Bari
,Italy.

24-Arben Pilaca, Majlinda Kokici, Fahri Kokici, Dhimiter
Kraja.Dyserythropoiesis causing anemia in a patient with acute CMV
Infection. The 6th EUROASIA Congress of Infectious Disease.
Belgrad, 24-27 september 2014; 369

Anëtarësime
Anëtar i Shoqatës së Infeksionisteve të Shqipërisë
Anëtar i Shoqatës ndërkombëtare të Sëmundjeve Infektive (ISID)
Anëtar i Urdhërit të Mjekut të Shqipërise
Anetare i Senatit Akademik te UMT.
Anetare i Komisionit te Promovimit te titujve akademik prane UMT
Anetare i Komisionit Etik te UMT.
Publikime
Artikuj brenda vendit

1- A Pilaca, M Dede, E Qyra, V Gashi, SH. Kurti, E Puca, Dh Kraja.
Syndroma Marshall. Buletini i Shkencave Mjekesore 2010. Vol 41 Nr
3.faqe 34

2-A.Pilaca. Ushqyerja dhe infeksioni. Buletini i Shkencave Mjekesore.
Vell Nr 3. Dhjetor 2008. faqe 104-110

3-A.Pilaca, Ll Rrumbullaku, A Pepa, G Stroni ,Sh Kurti,K Pano
Ndërlikimet në sëmundjen e tetanozit të gjeneralizuar. Buletini i
shkencave mjeksore Vol 35 Nr 3 Dhjetor 2004, faqe 93-96

4-A Pilaca, G Stroni, A Ndreu, Sh Kurti. Syndroma Meningeale/
Meningizmi/Reaksioni Meningeal. Buletini i Shkencave Mjeksore
Vell37.Nr 3 Dhjetor 2005 faqe 148-153.

5-A Ndreu, Arjan Harxhi,Arben pilaca, Ervin Mingomataj.Trajtimi edemes
cerebrale gjate infeksioneve te sistemit nervor qendror ne pacientet e
hospitalizuar ne reanimacionin e sherbimit te semundjeve infective ne
Q.S.U.T”Nene Tereza” .Buletini I Shekencave Mjekesore.Vell39.Nr
2qershor 2008.faqe61-65

6- Rrumbullaku Ll, Roshi E, Pepa A, Pilaca A Vecorite Morfologjike Te
Spermatozoideve Tek Meshkujt Infertile Me Varikocele. Buletini i
Shkencave Mjekesore 2010. Vol 41, Nr 2, f 77-84.

7-Edmond Puca, Pellumb Pipero,Arben Pilaca,Ilir Akshia, Dhimiter Kraja,
Entela Y Puca. Vleresimi I prokalcitonines si markues I sepsisit ne
pacientet adult.. Buletini I Shkencave Mjekesore, korrik 2012,Vol 43,
Nr 2 faq 145-151.

8-Arben Beqiri,Arben Pilaca, Elda Qyra, Shkelqim Kurti, Dorina
Stambolliu, Dhimiter Kraja.Abdomeni Akut si rrjelloje e demtimeve
multiple splenike shkaktuar nga Brucellosa. Buletini i Shkencave
Mjekesore. 2012. Mars Vol 43 Nr 1 faq 94-99

9- Edmond Puca, Pellumb Pipero, Arben Pilaca,Tritan kalo, Arjan harxhi,
Dhimiter Kraja. Nje semundje e njohur me nje komplikacion te rralle.
Buletini i Shkencave Mjekesore Mars 2012. Vol 43 Nr 1 faq 107-11

Artikuj jashte vendit

1-A.Harxhi,A.Pilaca,Z.Delia,K.Pano,GRezza. Crimean-Congo Hemorrhagic
Fever: A case of Nosocomial Transmission. Infection 33:295-296. pub
Med- indexed for MEDLINE. 2005. Impact factor1.854

2-Arben H.Ndreu, Arben S Pilaca and Co. Original article. Dexamethasone
efficacy on bacterial meningitis- a retrospective analysis of Albanian adult
patients. J Infect Dev Ctries 2009; 3(11); 849-855. October 2009.

3-A. Pilaca, Z. Delia, A. Pepa, E. Puca, Dh. Kraja. Vertical transmission of
Visceral Leishmaniasis. Journal of Us- China Medical Science. Vol 8,
Nr 10, October 2011, 642-645

4-Edmond Puca, Arben Pilaca, Pellumb Pipero, Silva Bino, Majlinda Kote,
Elton Rogozi, Entela Puca and Dhimiter Kraja. Hemorrhagic fever with
renal syndrome complicated by orchitis. Virologica sinica,August 2011,
26(4), 285-288.

5-A.S Pilaca, A.I.Beqiri, A.H.Ndreu, E.S.Puca,A.K.Pepa, F.M.Elezi.
Factors affecting the prognosis of Albanian adult patients with generalized
tetanus. Original article. Il Giornale di Chirurgia. April 2012.Vol
33.N4;105-110

6-Myftar barbullushi, Alma Idrizi, Eriola Bolleku, Anila Laku, Arben
Pilaca. Pompe Disease with heterogeneous presentatation within a
family.Med Arth.2013 Aug: 67(4); 297-298

7-Arben Ndreu,Dhimiter Kraja,Siva Bino,Artan Simaku,Iris Hatibi,Najada
Como,Arjan Harxhi,Ilir Ohri,Kastriot Shytaj,Entela Kolovani,Hektor
Sula,Arben Pilaca,Shane Morrison,Vanta rashidi and Ervin
Mingomata.Clinical findings in Albanian Patients with 2009 Influenza
AH1N1 admitted at the intensive care unit. ISRN Emergency
medicine.Vol 2013,Article ID 914840, 5 pages.

8- Arben Pilaca, Gentian Vyshka, Arben Pepa, Kastriot Shytaj, Valentin
Shtjefni, Arben Boçari, Arben Beqiri, Dhimitër Kraja. A neglected
zoonosis in Albania; Why echinococosis is becoming a surgeon’s
exclusivity. Mediterranean Journal of hematology and infectious
diseases.Vol 6 2014 Art original

9-Frasheri-Xhensila, Kraja Dh, Harxhi A,Como N, Shkurti K, Pilaca A,
Kokici M, Shpata V. Visceral leishmaniasis and HIV/AIDS Co-
Infection. J.Int.Enviromental Application&Science.Vol.9(1);122-
129. 2014.

10-Xhensila P, Vjollca Sh, Arjan H, Najada C, Arben P, Dhimiter K.
Hematological Abnormalities in febrile hiv/aids infected patients and
factors related to them. International Journal of health Sciences and
research. 2249-9571 original article 2014.

11-Prendushi-Frasheri Xhensila,Kraja Dhimiter,Shpata Vjollca, Como
Najada, Harxhi Arjan, Pilaca Arben, Pipero Pellumb, Shkurti-Leka
Klodiana, Dervishi Marjeta, Shkjezi Renata. Late presentation among
a cohort of febrile people newly hiv infected diagnosed, during 2005-
2012 in Albania. IJCRR Vol 06 issue 14July 2014 pag 58

12. Edmond Puca, Arben Pilaca, Entela Y Puca, Gentian Stroni, Elda
Qyra, Ilir Akshia, Gentian Huti, Anila Laurence, Arben Pepa, Pellumb
Piperio. Evaluation of Procalcitonin in Adult Patient with fever.
International Journal of Science and Research. 2013. 345-348.2012
Impact factor 3.358.

14. Arben Pilaca. Clinical manifestation of infectious mononucleosis
among adult patients in Albania. Albania Medical Journal 2015; 1:52-7

15. Blerina Dhamo, Arben Pilaca, Gentian Vyshka. Hypereozinophylic Syndrome- A case with Churg Strauss Vasculitis. American Journal of Internal Medicine. 2017; 5(5);83-85. ISSN; 2330-4324 on line.

16. Elvana Rista, Arben Pilaca, Ilir Akshija, Ariol Rama, Endri Hajra, Edmond Puca, Siva Bino, Vilma Cadri, Majlinda Kota, Nestor Thereska, Arjan Harxhi. Hemorrhagic fever with renal syndrome in Albania. Focus on predictors of acute kidney injury in HFRS. Journal of Clinical Virology91 (2017) 35-30

17. Poleta Luga. Arben Gjata.Ilir Akshija.Ledina Mino.Valbona Gjoni.Arben Pilaca. Michael Zobi. Gabriela Equihua Martinez. Joachim Richter. What do we know about the epidemiology and the management of human echinococcosis in Albania.20 Febrary 2023. Parasitology Research

Mjek të tjerë: 

Dr. Valbona Gashi

Dr. Valbona Gashi

Infeksionist
Dr. Iris Koshovari

Dr. Iris Koshovari

Infeksionist