Dr. Besa Hidri

Dr. Besa Hidri
Edukimi dhe Trajnime
1983
Fakulteti i Mjekësise, Universiteti i Tiranës
Provime Pasuniversitare: Radiologji. Pediatri

1988-1990
Fakulteti i Mjekësisë-Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Tiranes Specializim per Radiologji

1998
Universiteti Thomas Jefferson (JUREI) Filadelfia-SHBA
Specializim për Ekografi Diagnostike

1999
Universiteti Thomas Jefferson (JUREI) Filadelfia-SHBA
Specializim si Drejtor i Programit të Edukimit te Vazhdueshëm te qendrës filiale të Ekografisë në Shqipëri, të Institutit Kërkimor Shkencor Thomas Jefferson, Filadelfia-SHBA

1996-1997
Qendra Spitalore e Universitetit Katolik Leuven – Belgjikë
Specializim për Imazheri Pediatrike

1993
Qendra Universitare Spitalore Yorkhill Glasgow-Skoci
Specializim për Imazheri Pediatrike

1994
Salzburg Cornell Seminar: Diagnostic Imaging

Eksperienca Profesionale
2016- ne vazhdim
Spitali Hygeia Tiranë; Mjeke radiologe full-time

1990-2016
QSUT “Nënë Tereza”; Mjeke radiologe full-time

2010-2016
Spitali Hygeia Tiranë; Mjeke radiologe part -time

1984-1988
QSUT “Nënë Tereza”. Mjeke Pediatre full-time

Kariera Akademike
2010- në vazhdim
Universiteti Mjekësisë Tiranë. Lektore, Imazheri

1984-1988
Mbrojtje e Doktoraturës për gradën “Doktor i Shkencave”me temë: “Kontributi i imazherisë në diagnostikimin dhe vlerësimin e bronkoektazise tek fëmijët”.

2001-2002
Studimet e Thelluara Pasuniversitare:
Titulli Master. Fakulteti i Mjekësisë-Universiteti i Tiranës.

Anëtarësime
Anëtare e shoqatës së Imazherisë Shqiptare
Anëtare e shoqatës së Imazherisë Europiane

Publikime
BOTIME DHE REFERIME
10 Publikime në periodikun mjekësor ndërkombëtar
11 Publikime në periodikun mjekësor shqiptar
3 Referime në Kongrese Ndërkombëtare
63 Referime në kongreset dhe konferencat kombëtare

Pjesëmarrëse në disa kongrese ndërkombëtare te imazherisë në Europë dhe SHBA.
Pjesëmarrëse dhe referuese në të gjitha konferencat vjetore të shoqatës së Imazherisë Shqiptare
Pjesëmarrëse dhe referuese në të gjitha konferencat vjetore të shoqatës së Pediatrisë Shqiptare

Publikime ne Periodikun Mjekesor Nderkombetar:
Besa Hidri, Krenar Preza. Book Review: The NICER Contennial Book1995
RADIOLOGY (The Radiological Society of North America): May 1996, 199:512

Gjeorgjina Lito-Kuli, Hamide Hoxha, Besa Hidri, Drita Pasha, Shqipe Saraçi. An outbreak of measles in Albania and its complications. PAEDIATRIKI Hellenic Paediatric Society. 2000;63:231-235.

Besa Hidri, Dritan Alushani. Splenic Torsion in a Twin Premature 4 Month-Old Child Diagnosed by Color Doppler Sonography. International Journal of Science and Research (IJSR), Vol 5 Issue1, January 2016; 31:34

Besa Hidri, Durim Cela, Diamant Shtiza. Dublex Color Doppler US Diagnosis and Follow UP of a Post Traumatic Pseudoaneurism of the Radial Artery. International Journal of Science and Research (IJSR), Vol 5 Issue1, January 2016; 1496:1500

Durim Cela, Besa Hidri, Dorina Aliu. Dublication of the Gallbladder Associated with Choledocal Cyst: a Case Report. International Journal of Science and Research (IJSR), Vol 5 Issue2, Feb 2016, 2097-99

Dritan Alushani, Besa Hidri, Amarold Balliu. OSTEOBLASTOMA: A RARE CASE IN A CHILD Int. j. ecosyst. ecol. sci., 2016; 6(4) 637–642. ICID: 1218498

B Hidri, D.Aliu , D.Alushani, E.Çapo. Retrocecal Ruptured Appendicitis Complicated with Perinephric Abscess. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 5 Issue 9, September 2016, 1325: 1327

Virtut Velmishi, Emarjola Brahimllari, Besa Hidri, Luciano Mitro, Guriel Nasto, Gentiana Cekodhima, Genri Xhelili, Paskal Cullufi. Role of Infliximab in Pediatric Fistulizing Crohn’s Disease. Journal of Case Reports 2015;5(1):263-268

Dritan Alushani, Besa Hidri, Amarold Balliu. PRIMARY MEGAURETER TREATMENT. Int. j. ecosyst. ecol. sci., 2016; 6(4) 649–652. ICID: 1218498

Çela D, Hidri B, Shtiza D, Petrela E,Preza K. Vesicoureteral Reflux, Correlations between Ultrasound and Voiding Cystouretrography
Medicus 2014, Vol 19(3):467-473

Publikime ne Periodikun Mjekesor Shqiptar:
B. Hidri, K Preza. E.Veveçka, Diagnoza e bronkoektazise te fëmijët me HRCT. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 38. 16-20.

Besa HIDRI. Evda VEVEÇKA. Krenar PREZA. ASPEKTE DIAGNOSTIKE TE BRONKOEKTAZISE NE MOSHEN PEDIATRIKE. Revista Mjekesore, 2-2007, 17-24

B. Hidri, D. Çela, K Preza. Një rivlerësim aktual i radiografisë pulmonare në diagnostikën e bronkoektazisë te fëmijët. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 38. 109-112.

M. Ziçishti, B Vukatana. E. Petrela, B. Hidri. Vlerësimi i humbjes kockore në gratë me menopauzë të hershme dhe normale. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 37. 176-178.

Besa Hidri, Evda Veveçka. Skaneri torakal me rezolucion të lartë në fëmijët me fibroze kistike: Metodë diagnostike bashkëkohore. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 39. 47-52.

D. Çela, B. Hidri, K Preza. Refluksi vezikoureteral. korrelacionet midis ekografisë dhe cistografisë miksionale. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 40. 125-137.

D. Çela, B. Hidri, M. Çela, K Preza. Radiografia Dixhitale. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 41. 131-136.

B. Hidri, D. Çela, M. Çela. Rreziqet ndaj rrezatimit diagnostik me rrezet X te fëmijët. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 2-2010. 124-130.

Durim Cela, Besa Hidri, Krenar Preza. Harku aortik i dyfishte. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 42. 97-100.

Besa Hidri, Durim Cela, Lulzime Gecaj, Adrian Kristo. Lieni ektopik. Konfuzioni diagnostik dhe rëndësia klinike. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 42. 93-96.
Besa Hidri, Dorian Skenderaj, Durim Cela, Krenar Preza. Diagnoza me HRCT në sëmundjet pulmonare te fëmijët. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol 42.122-127.

Referime ne Kongrese Nderkombetare:
Besa Hidri, Diamant Shtiza, Fjorda Tuke, Sonja Butorac (Saraci), Denis Qirinxhi:
The importance of ultrasound in the evaluation of nephrocalcinosis in neonate and young children. The European Society of Pediatric Radiology. 50th Annual Meeting and 36th Postgraduate Course of the Europen Society of Pediatric Radiology
Pediatric Radiology 2013; vol 43 Supplement 3: 552, 618.

Diamant Shtiza, Enkelejda Shkurti, Maksim Basho, Besa Hidri, and Valbona Stavileci. NEPHROCALCINOSIS IN CHILDREN, PROSPECTIVE STUDY IN ALBANIA. 52nd EAEDTA CONGRESS LONDON 2015. Abstract SP901

B. Hidri, D Cela, S Butorac (Saraci). Ultrasound (US) examination in infantile hemangiomas. European Congress of Pediatric Radiology 2015 Graz-Austria. Abstract p 335 in Pediatr Radiol (2015) 45 (Suppl 2):S247-S368

Referime ne Konferencat Kombetare:
B. Hidri. Roli i Ekografisë Tridimensionale në Zbulimin e hershëm të Anomalive Kongenitale.Tetor/1999, konferenca 3-te kombetare pediatrike.
B. Hidri. Doppler Sonografy Applications in Pediatric Abdomen. Seminari i ekografisë ne institutin kërkimor dhe mëimdhënës Thomas Jefferson- Filadelfia-USA. Nendor/1998.
K. Preza, B. Hidri. Bronkoadeniti Tuberkular te femijet, Veçorite Radiologjike. Seminari
vjetor i departamentit te Imazherise. Maj/1994.
B. Hidri, K. Preza. Genitografia ne përcaktimin e seksit. Ambiguitetet seksuale. Seminari vjetor i departamentit të Imazherisë. Maj/1995.
B. Hidri, K. Preza. Kistet renale. Aspekti ekografik. Seminari vjetor i departamentit të Imazherisë. Maj/1996.
B. Hidri. Kontrastet ne Ekografi. Referim ne ngritjen teknikoprofesionale te departamentit te Imazherise Tetor/2000
K. Preza, B. Hidri.Dublikaturat Intestinale. Konferenca vjetore e Imazherisë Tetor/2000.
B. Hidri. Dopleri në patologjitë e heparit te fëmijët. Seminari kombëtar. Ultrasound 2000. Pogradec
E Veveçka, Sh Bimbashi, B. Hidri. Hapat e para për ndjekjen e të sëmurëve me Fibroze Cistike në Shqipëri. Konferenca Franko-Shqiptare Obstetrikale-Pediatrike. 22-23 Shtator 2000.
P Çaça, B. Hidri, K. Preza. Mbi disa semtime të Stedirilit tek fëmija gjatë jetës intrauterine. Konferenca e 5-të vjetore e Pediatrisë, 2-3 nendor 2001.
B. Hidri, K. Preza. Diagnoza imazherike e bronkoektazisë te fëmijët. Konferenca vjetore e Imazherisë Tetor/2001.
B. Hidri, K. Preza, D. Çela. Diagnoza e trombozes së venës porta me eko Dopler. Konferenca e 6-të Pediatrike, 1-2 Nëntor 2002.
D. Çela, K. Preza, B. Hidri. Shoqerimi i sklerozes tuberoze me angiomyolipome. Konferenca e 6-të Pediatrike, 1-2 Nëntor 2002.
B. Hidri, K. Preza, D. Çela. Tromboza e venës porta te fëmijët. Diagnoza me eko -dopler. Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi. Simpoziumi i dytë shkencor ndërkombëtar. 13-14 Qershor 2003. Prizreni 2003.
D. Çela, K. Preza, B. Hidri. Angiomyolipoma. Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi. Simpoziumi i dytë shkencor ndërkombëtar. 13-14 Qershor 2003. Prizreni 2003.
K. Preza, B. Hidri, D. Çela, V.Golloshi. Ekografia transfontanelare tek fëmijët. Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi. Simpoziumi i dytë shkencor ndërkombëtar. 13-14 Qershor 2003. Prizreni 2003
D. Çela, K. Preza, B. Hidri. Ekografia në hepatitin viral. Sesioni shkencor i Imazherisë. 25 tetor 2003.
B. Hidri, K. Preza, D. Çela. A Kristo. Rëndësia e imazherisë në diagnostikën e reflukseve veziko ureterale. Sesioni shkencor i Imazherisë. 25 Tetor 2003.
B. Hidri, K. Preza, D. Çela. A Kristo.Diagnoza radiologjike e refluksit veziko ureteral tek fëmijët. Konferenca e 7-të e Pediatrisë. 31 Tetor-1 Nendor 2003
E Veveçka, B. Hidri, L Cepi, E. Gjyzeli. Bronkoektazia në fëmijët ende një problem. Konferenca e 9-të vjetore e Pediatrise, 2-3 Qershor 2006.
D. Çela, B. Hidri, K Preza. Roli i CT ne traumat e mbyllura te heparit. Konferenca e 3-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 11-12, 27/10/2007.
B. Hidri, D. Çela, K Preza. Dhimbjet akute të barkut në kuadratin e poshtëm të djathtë te femijët. Diagnoza ekografike. Konferenca e 3-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 13-14, 27/10/2007.
K Preza, A. Sina, B. Hidri, A. Kopeci. Invaginacionet tek fëmijët. Diagnoza imazherike.
Konferenca e 3-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 17-18, 27/10/2007.
B. Hidri, D. Çela, K Preza, M. Basho. Reaksionet nga kontrastet. Specifikat tek fëmijët. Konferenca e 4-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 3-6, 25/10/2008
B. Hidri, D. Çela, K Preza, M. Basho. Profilaksia dhe protokolli i mjekimit të reaksioneve nga kontrastet në pediatri. Konferenca e 4-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 7-10, 25/10/2008.
B. Hidri, K Preza, D. Çela, H. Heta, D.Alushani. Diagnoza ekografike e apendisitit akut te fëmijët. Konferenca e 10 vjetore e Pediatrisë. Abstrakt 110, 10/11/2007.
B. Hidri, D. Çela, K Preza, M. Basho. Rrezatimi në radiologji, rrezik potencial për fëmijët sot. Sa të informuar jemi? Konferenca e 11 vjetore e Pediatrisë. Abstrakt 42, 15/11/2008.
B. Hidri, D. Çela, K Preza, M. Basho.Profilaksia dhe Protokolli i Mjekimit të Reaksioneve nga Kontrastet ne Pediatri . Konferenca e 4 Shkencore e Imazherisë Shqiptare Abstrakt 7-8. 15/11/200
B. Hidri, D. Çela, M. Basho, K Preza. Rrezatimi me rreze X në pediatri. Përfitim diagnostik apo rrisk potencial për të ardhmen. Konferenca e 5-të e Imazhrisë Shqiptare. Abstrakt 13-15, 31/10/2009.
D. Çela, B. Hidri, M. Basho, K Preza. Teknikat dixhitale në radiologji. Konferenca e 5-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 24-25, 31/10/2009.
Gj. Kuli-Lito, K Preza, E. Foto, H. Hoxha, B. Hidri, D. Çela. Sëmundja granulomatoze kronike. Praqitje rasti. Konf. Mbi Imunodeficiencat primare ne Shqipëri. Abstrakt 18, 9/4/2010.
B. Hidri, D. Çela, K Preza. Dhimbja Akute e Barkut te Fëmijët. Strategjitë Diagnostike. Konferenca e 6-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 2, 30/10/2010.
K. Preza, B. Hidri, F. Dici. Lieni Ektopik. Konfuzioni Diagnostik dhe Rëndësia Klinike. Konferenca e 6-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 3, 30/10/2010.
D. Çela, B. Hidri, M. Basho, A. Kopeci, K Preza. Harku aortik i dyfishtë. Konferenca e 6-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 4, 30/10/2010.
K. Preza, B. Hidri, D. Çela, M Basho, Y. Dida. Sindromi Budd-Chiari. Konferenca e 6-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 8, 30/10/2010.
B. Hidri, K Preza. Rrezatimi X ne pediatri.Konferenca Imazherisë Kosovë Maj 2010.
B. Hidri, D. Cela. Prioritetet dhe kufizimet imazherike në apendisitin akut te fëmijët.
Konferenca e 7-te e Imazherisë Shqiptare. Abstrakt 8-9, 25/10/2011.
B. Hidri, D Shtiza, F. Tuka, S. Saraci, D. Qirinxhi: Spektri i ndryshimeve ekografike të nefrokalcinozës në neonatet dhe fëmijët e vegjël. Konferenca e 8-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 16, Tetor 2012.
B. Hidri, S. Saraci. Torsioni i shpretkës në një fëmijë me abdomen akut. Konferenca e 8-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 7-8, Tetor 2012.
D. Bali, A. Godo, Q. Kora, E Nastas, M. Xhafa, E. Vasili, D. Alushani, B. Hidri, D. Cela, A. Xhumari, N. Kuneshka.:Hemangiomat. Disa aspekte te formave klinike dhe te trajtimit. Konferenca 14-të Kombëtare e Pediatrisë me Pjesëmarrje Ndërkombëtare, Libri i Abstrakteve 36, 19-20 Prill 2013.
D Shtiza, B. Hidri, F. Tuka, S. Saraci, D. Qirinxhi. Vleresimi ekografik në neonatët dhe fëmijët e vegjël me nefrokalcinozë. Konferenca 14-të Kombëtare e Pediatrisë me Pjesëmarrje Ndërkombëtare, Libri i Abstrakteve 35, 19-20 Prill 2013.
Besa Hidri, Sonja Saraci, Hysen Heta, Adnand Demrozi. Torsioni Splenik. Konferenca 14-të Kombëtare e Pediatrisë me Pjesëmarrje Ndërkombëtare, Libri i Abstrakteve 31, 19-20 Prill 2013.
Besa Hidri, Sonja Saraci, Fjorda Tuka, Hysen Heta, Denis Qirinxhi, Donjeta Bali.
Diagnoza ekografike e hemangiomave infantile. Konferenca 14-të Kombëtare e Pediatrisë me Pjesëmarrje Ndërkombëtare, Libri i Abstrakteve 30, 19-20 Prill 2013.
Besa Hidri, Sonja Saraci, Sami Bytyci, Admir Mustafa. Apendisiti Akut, sfidë e shpeshtë në urgjencën pediatrike. Konferenca e 9-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 7, Tetor 2013.
Besa Hidri, A Mustafa, S. Saraci, B. Lama, F. Tuke, V. Demko. Torsioni i testit: Një diagnozë nën presionin e kohës. Konferenca e 9-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 8, Tetor 2013.
Besa Hidri, Ekografia në diagnostikimin e hershëm të displazisë zhvillimore koksofemorale, Konferenca e pediatrisë. Spitali Hygeia Tiranë 19/11/2013
Besa Hidri, Sami Bytyci, Durim Cela. Shpretka Levizëse një Diagnozë e Rrallë Pediatrike. Simpoziumi i 6 i Radiologjisë së Kosovës. 31 Maj, 2014
Ilir Koroveshi, Besa Hidri, Krenar Preza, Ervis Agastra. Depistim ekografik në djemtë me kriptorkizëm në Shqipëri. Konferenca e 10-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 5-6. Nentor 2014.
Krenar Preza, Besa Hidri, Stavri Muka. Ekografia e qafës në moshat pediatrike. Konferenca e 10-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 7. Nëntor 2014.
Krenar Preza, Besa Hidri, Stavri Muka. Imazheria në trupat e huaj në rrugët e frymëmarrjes në moshat pediatrike. Konferenca e 10-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 8-9. Nëntor 2014.
Besa Hidri, Durim Cela, Gjeorgjina Lito, Krenar preza, Almir Skana. Fistula e sinusit pyriform. Diagnoza imazherike. Konferenca e 10-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 9. Nëntor 2014.
Besa Hidri, Emira Hysa, Astrit Hoxha, Maksim Basho, Diamant Shtiza, Admir Mustafa.
Postrtaumatic Pseudoaneurysm oft he Radial Artery. Konferenca e 10-të e Imazherisë Shqiptare. Abstrakte 15. Nentor 2014.
Besmir Bulku, Besa Hidri, Arminda Avdulaj, Diamant Shtiza, Ornela Xhango. Ren polikistik Pediatrik Krahasuar me Ciliopatite. Update mbi korrelimin Radiologjik Anatomik. Konf 11 ndërkombëtare e Shoqatës së Imazherisë Shqiptare. Abstrakte p1.
Arminda Avdulaj, Besa Hidri, Durim Cela, Besmir Bulku, Ekografia në Diagnostikimin e Hershëm dhe Ndjekjen e Osteomielitit te të Porsalindurit dhe Foshnjat. Konf 11 ndërkombëtare e Shoqatës së Imazherisë Shqiptare. Abstrakte p5
Besa Hidri, Durim Cela, Hysen Heta, Almir Skana. Imazheria e Obstruksionit Vaginal Kongenital. Konf 12 kombëtare e Shoqatës së Imazherisë Shqiptare. Abstrakte p16.
Besa Hidri, Durim Cela, Dorina Aliu. Torsioni Ovarit te Vajzat. Sa Diagnostik eshte Dopleri? Konf 12 kombëtare e Shoqatës se Imazherisë Shqiptare. Abstrakte p17.
Besa Hidri, Neritan Borici, Gjeorgjina Lito, Eda Postoli. ULTRASONOGRAPHY IN EARLY DETECTION OF DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP. 16th NATIONAL CONFERENCE OF PEDIATRICS. Abstract Book, p 47.
Besa Hidri,Dorina Aliu, Durim Cela, Hysen Heta, Dritan Alushani. IMAGING OF ADNEXAL TORSION IN GIRLS. 16th NATIONAL CONFERENCE OF PEDIATRICS. Abstract Book, p 48.

Mjek të tjerë: 

Dr. Roland Hasa

Dr. Roland Hasa

Radiolog
Dr. Dorina Aliu

Dr. Dorina Aliu

Radiolog
Dr. Arjeta Docaj

Dr. Arjeta Docaj

Radiolog
Dr. Bora Lulo

Dr. Bora Lulo

Radiolog