Dr. Bledar Hodo

Dr. Bledar Hodo
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Edvin Prifti

Dr. Edvin Prifti

Kardiokirurg