Dr. Dervish Hasi

Dr. Dervish Hasi
Edukimi dhe Trajnime
1996-2000
Shkolla e mesme e gjuhëve të huaja ‘Asim Vokshi’, Tiranë

2000-2002
Universiteti Zarka, Jordani

2003-2009
Universiteti I tiranës, Fakulteti I Mjekësisë

2011-2016
Specializim 5 vjecar Departamenti I Kardiologjisë dhe Kardiokirurgjisë prane Universitetit “Ben-Gurion”

2012
Trajnim Heart Center King Faisal Specialist Hospiotal and Research
Center, Rizadh, Saudi Arrabia

2009
License në mjekësi të përgjithshme

2016
Licensë në kardio-kirurgji

Eksperienca Profesionale
2002-2003
Mësues i gjuhës Angleze, në shkollën 8 vjecare Demir Gashi

2009-2011
Mjek I Përgjithshëm, Rrethi Dibër

2011-2016
Departamenti I Kardiologjisë dhe I Kardio kirurgjisë, Tiranë
Specializim në Kardokirurgji

2017- në vazhdim
Kardiokirurg, Spitali Hygeia Tirana

Kariera Akademike
Anëtarësime
Shoqata Shqiptare e Kardiokirurgjisë
Shoqata Shqiptare e Kardiologjisë

Publikime
KONFERENCA E 16TË KOMBËTARE E SHËRBIMIT TË KARDOLOGJISË
Rezultatet e hershme postoperatore të riparimit ose zvogëlimit të valvulës mitrale në konkomitancë me revaskularizimin koronar kirurgjikal
Arber Aliu, Dervish Hasi, Albana Kenga, AURORA Knuti, Albi Fagu, Klodian Krakulli, Arben Baboci, Altin Veshti, Andi Kacani, Ali Refatllari, Selman Dumani, Ermal Likaj, Laureta Sulcaj, Edlira Ruci, Aferdita Veseli, Efrosinan Kaja, Genti Andoni, Edvin Prifti

Eksperienca jonë me reinterventin e zëvëndësimit të valvulës mitrale
Arber Aliu, Dervish Hasi, Albana Kenga, AURORA Knuti, Albi Fagu, Klodian Krakulli, Arben Baboci, Altin Veshti, Andi Kacani, Ali Refatllari, Selman Dumani, Ermal Likaj, Laureta Sulcaj, Edlira Ruci, Aferdita Veseli, Efrosinan Kaja, Genti Andoni, Edvin Prifti

11TH ANNUAL MEETING OF THE EURO ASIAN BRIDGE SOCIETY
18-19 April 2015, Budva, Montenegro
FINAL PROGRAM & ABSTRACTS
Bental operation: The standard for aortic root replacement
Presenting author E. Likaj
Authors E Likaj, A. kacani, S. Dumani, S. Kuc, S. Llayo, D. Hasi, A. Refatllari

Mitral valve repair for ischemic mitral regurgitation
Presenting author: A. Kacani
Authors: A. Kacani, E Likaj, L. Dibra, S. Dumani, A. Aliu . D. Hasi, A. Refatllari

Early outcome of concurrent mitral valve repair or replacement and coronary artery surgical revascularization ( Konferenca 21te kirurfgjikale shqiptare )
Arber Aliu, Dervish Hasi, Albana Kenga, AURORA Knuti, Albi Fagu, Klodian Krakulli, Arben Baboci, Altin Veshti, Andi Kacani, Ali Refatllari, Selman Dumani, Ermal Likaj, Laureta Sulcaj, Edlira Ruci, Aferdita Veseli, Efrosinan Kaja, Genti Andoni, Edvin Prifti

Postoperative outcome after redo mitral valve replacement. ( Abstract book 20 Albanian Surgical Conference)
Arber Aliu, Dervish Hasi, Albana Kenga, Aurora Knuti, Albi Fagu, Klodian Krakulli, Arben Baboci, Altin Veshti, Andi Kacani, Ali Refatllari, Selman Durmani, Ermal Likaj, Efrosina Kaja, Edvin Priofti

Necrotic thymoma with cardiac compression in a young lady (P)
E.Lika, A Kacani, S. Dumani, D. Hasi, A.Alia, A. Kenga, L. Ddibra, a. Refatllari
From 23rd World Congress of the World Society of cardio Thoracic Surgeons Split, Croatia 12-15 September 2013

Removal of pacemaker leads in extracorporeal circulation (P)
E.Likaj, A. Kacani, s. Dumani, D. Hasi, A. Alia, A. Kenga, L. Dibra, A. Refatllari
From 23rd World Congress of the World Society of Cardio Thoracic surgeons Split, Croatia 12-15 September 2013.

Surgery for type A aortic dissection in Albania
Dr. E. Likaj, A. Kacani, S. Dumani, A. Aliu, L. Dibra, D. Hasi, S. Kuci Prof. A. Refatllari
10th Annual Meeting of the Euro Asian Bridge, 7-9 March 2014, Istanbul, Turkey

Early and Long Term Results of Aortic Valve Surgery Combined or not with CABG Surgery
S. Dumani, E Petrela, E.Likaj, A. Kacani, L. Dibra, E. Harja, D. Hasi, A. Refatllari
10th Annual Meeting of the Euro Asian Bridge, 7-9 March 2014, Istanbul, Turkey

Rezultatet e hershme dhe afat mesme të kirurgjisë së aortës ashendente dhe harkut të aortës
Ermal Likaj, andi kacani, Selman Dumani, Renato Osmenaj, Arber Aliu, Dervish Hasi, Ali Refatllari
Revista Shqiptare e kardiologjisë 2014, 13 1: 27-39

Kirurgjia e valvulës së aortës, rezultatet e kirurgjisë së valvulës së aortës të izoluara apo të kombinuara me By- pass aortokoronar
Selman Dumani, Ermal Likaj, Andi Kacani, Laureta Dibra, Endri Harja, Saimir Kuci
Dervish Hasi, Elizana Petrela, Ali Refatllari
Mjekësia Bashkëkohore 2013 N9 5-9

Kirurgjia e valvulës së aortës, Rezultatet e kirurgjisë së valvulës së aortës të izoluara po të kombinuara me by-paass aorto koronar
Selman Dumani, Ermal Likaj, Andi kacani, Laureta Dibra, Endri Harja, Sajmir Kuci, Dervbish Hasi, Elizana Petrela, Ali Refatllari

Medical journal Medicus 2013, vol 18, (2) 32-38

Mjek të tjerë: 

Dr. Edvin Prifti

Dr. Edvin Prifti

Kardiokirurg
Dr. Bledar Hodo

Dr. Bledar Hodo

Kardiokirurg