Dr. Dhimitër Argjiri

Dr. Dhimitër Argjiri
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Ardjan Qosja

Dr. Ardjan Qosja

Pneumolog