Dr. Donika Beba

Dr. Donika Beba
Edukimi dhe Trajnime
1972-1978
Mjeke e Përgjithshme, Diplomë, Fakulteti I Mjekësise, Universiteti i Tiranës

1983-1986
Specializim për “Obstetri – Gjinekologji”, Klinika Universitare

1998
Kurs trajnimi për “Kursi Ndërkombëtar I Shëndetit Riprodhues, Planifikimit Familjar dhe Shëndetit Seksual”, Shkolla e Shëndetit, Publik, Hollande, Certifikate

1999
Trajnim mbi “Përmirësimin e aksesit për shërbimet e PF”, Study Tour Ankara-Stamboll-Izmir, organizuar nga SEATS/USAID

2000
Kurs trajnimi 2 javor mbi “Monitorimi I Kodit ndërkombëtar të Marketin, të zëvendësuesve të qumështit të gjirit” organizuar nga IBFAN Group-UNICEF

2007
Kurs trajnimi per histeroskopi, Milano, Itali – Certifikate

Eksperienca Profesionale
1978-1980

Mjeke e përgjithshme, Oblikë, Shkoder

1986 – 1994

Mjeke Obstetër/Gjinekologe dhe shefe e repartit Ob- Gjin, Shkoder

1998-2004

Specialiste në Sektorin e SHR, DKSHP, Ministria e Shëndetësise

1999

Koordinatore e projektit kombëtar “ Vlerësimi I nevojave për Mëmësi të Sigurt në Shqipëri”, projekt kombëtar I iniciuar nga OBSH në bahkëpunim me Ministrinë e Shëndetësise

2000-2004

Koordinatore kombëtare e projektit te UNICEF “Të bëjmë mëmësinë të Sigurt”

2002-2014

Mjeke Obstetër-Gjinekologe, Spitali Universitar Obstetri-Gji. Tiranë

2014 ne vazhdim

Mjeke Obstetër-Gjinekologe, Spitali Hygeia Tiranë

Kariera Akademike
1990-1993

Pedagoge, Shkolla e Infermierisë, Shkodër

2001

Anëtare e grupit të Punës në përgatitjen e ligjit “ Promovimi dhe Monitorimi I zëvendësuesve të qumshtit të gjirit”

2001

Anëtare e grupit të punës në përgatitjen e “Ligjit për shëndetin Riprodhues”

Anëtarësime
Anëtare e Shoqatës shqiptare te Obstetër-Gjinekologëve

Anëtare e Shoqatës shqiptare të kolposkopisë dhe patologjive cerviko-vaginale

Anëtare e Shoqatës shqiptare të Shëndetit Riprodhues

Anëtare e “INFOMKI”, Instituti I Njohurive Mjekësore , Hollande

Publikime
Clinical outcome of meniscus repair at internal synthesis in tibial plateau fravtures, Vlerësimi I nevojave për mëmësinë e sigurtë

Bashkëautore e studimit me ekspertë të OBSH-së, Konferenca Kombëtare e Mëmësisë

Mortaliteti Amëtar në Maternitetin e Shkodrës gjatë viteve 1985-1992, Seminari rajonal, Shkodër 1993,

Situata e Shëndetit Riprodhues në Shqipëri, Konferenca Ndërkombëtare mbi popullsinë dhe zhvillimin, UNFPA, Budapest, dhjetor 1998

Vaksinimi i grave të moshës riprodhuese dhe shtatëzania, pjesëmarrje në përgatitjen e temave të manualit të vaksinimit, 2001,

Sitiuata e abortit në Shqipëri, Pragë, 2001

Situata e FP dhe EC në Shqipëri, Kiev, 2002

Përgatitja e manualit të trajnimit “Përmirësim i kujdesit antenatal”, i përdorur nga Fondacioni Plan International për trajnimin ne KSHP, 20014

Bashkeedituese e manualit të trajnimit mbi “ Reanimacioni neonatal” – projekt në bashkëpunim me Akademinë Pediatrike Amerikane dhe Shoqatën Amerikane të Kardiologjisë, 2000

Faktorët e riskut ne kancerin cervical – bashkautore, studim, raportuar ne Konferencen Mediko-Kirurgjikale, 2015

Mjek të tjerë: 

Dr. Merita Alushani

Dr. Merita Alushani

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Arben Pepa

Dr. Arben Pepa

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Ardi Prushi

Dr. Ardi Prushi

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Ana Sula

Dr. Ana Sula

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Stefanos Chandakas

Dr. Stefanos Chandakas

Kirurg Endoskopist, Obstetër-Gjinekolog