Dr. Dorina Aliu

Dr. Dorina Aliu
Edukimi dhe Trajnime
2003-2009
Fakulteti I Mjeksisë,Universiteti i Tiranes

2011-2015
Specializimi në Diagnozë me imazhe pranë Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Tiranes Qendrës spitalore universitare“NënëTereza” Tiranë

2011
Pjesëmarrje në Simpoziumin e Radiologjisë së Urgjencës Qendra spitalore universitare”Nënë Tereza”

2015
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare të Mjeksisë Multidisiplinare,Tiranë

Eksperienca Profesionale
2015- në vazhdim
Radiologe ne Hygeia Hospital Tiranë

Pri 2015-Nen 2015
Radiologe ne Spitalin Amerikan 2, Tiranë

Kariera Akademike
Anëtarësime
Anëtare e Shoqatës Europiane të Radiologjisë
Anëtare e Shoqatës Shqiptare të Radiologjisë
Anëtare e Urdhërit të Mjekut te Shqiperisë

Publikime
Retrocecal Ruptured Appendicitis Complicated with Perinephric Abscess B Hidri , D. Aliu , D. Alushani , E. Çapo IJSR, volume 5,issue 9,September 2016.
Duplication of the Gallbladder Associated with Choledocal Cyst: A Case Report Durim Cela , Besa Hidri , Dorina Aliu IJSR volume 5,issue 2,February 2016.

Mjek të tjerë: 

Dr. Arjeta Docaj

Dr. Arjeta Docaj

Radiolog
Dr. Besa Hidri

Dr. Besa Hidri

Radiolog
Dr. Roland Hasa

Dr. Roland Hasa

Radiolog