Dr. Edlira Rehovica

Dr. Edlira Rehovica

Kirurgji e Përgjithshme / Senologe

Edukimi dhe Trajnime
Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Babe Dude Karbunara” Berat, mbaruar me medalje ari

2003-2004 Universiteti i Stambollit Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Dega Turqisht

2004-2010 Universiteti i Stambollit Fakulteti i Mjeksisë Dega Mjekësi e Përgjithshme, diplomuar me mesatare 9,36

Eksperienca Profesionale
2011-2012 N/Drejtoreshë Mjekësore pranë DRSKSH, Berat

2013-2014 Mjeke Familje QSH, Otllak Berat

2014-2015 Specialiste e Kontrollit të Mjekëve pranë FSDKSH, Tirane

2015-2019 Specializim afatgjatë në Kirurgji të Përgjithshme Klinika 3 QSUT më notë mesatare 10

2017-2018 Specializim në Kirurgjinë e Gjirit pranë HPG Bergamo Itali

2019-2020 Mjeke kirurge pranë Spitalit Rajonal Berat

Kariera Akademike
2015 dhe në vazhdim pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Mjekësisë Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike për lëndën e Anatomisë Patologjike dhe më vonë të Kirugjisë së Përgjithshme.
Anëtarësime
Publikime
Autore e disa artikujve akademik dhe udhëheqëse shkencore e temave të diplomimit të studentëve te Universitetit të Mjekësisë në Bachelor dhe Master

Mjek të tjerë: 

Dr. Indrid Kapaj

Dr. Indrid Kapaj

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Inid Jorgoni

Dr. Inid Jorgoni

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Marsela Sopiqoti

Dr. Marsela Sopiqoti

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Erjona Sinani

Dr. Erjona Sinani

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Celep Bahadir

Dr. Celep Bahadir

Kirurg i Përgjithshëm