Dr. Elda Cule (Saveta)

Dr. Elda Cule (Saveta)
Edukimi dhe Trajnime
Shtator 1999 – 2005, Mjek i pergjithshem, Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Tiranes.
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Anetare e Shoqates Europiane te Nefrologjise: ERA-EDTA prej vitit 2010
Anetare e Shoqates Shqiptare te Nefrologjise prej vitit 2008
Publikime
– Vdekshmeria dhe lidhja me faktoret e rrezikut per infeksionin COVID-19 ne pacientet e hemodializes.
Elda Cule Konferenca Kombetare e Mjekesise Interne Poster presentation 28.10.2023

– Epidemiology and risk factors of End Stage Renal Disease Elda Cule 3rd International Multidisiplinary Medical Congress Poster presentation 16-18.11.2017

– EOSINOPENIA AND LYMPHOPENIA AS PREDICTOR OF POOR OUTCOME IN DIALYSIS PATIENTS WITH COVID-19.
E. Rista,V.Cadri, I.Akshija, S.Malaj, E. Cule, E.Hoxha, B.Dyrmishi, A.Pilaca. 1Department of Nephrology, Hygeia Hospital Tirana, Albania.

– 16th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (BANTAO),
October 29th-31th 2021, Tirane, Albania

– SEVERE LITHIUM INTOXICATION. HEMODIALYSIS DHE MAINSTAY OF THE TREATMENT
E.Cule, B.Dyrmishi,V. Cadri, M.Barbullushi. 13th Congres of Balkan Cities Assosiation of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs. Sarajevo Bosnia and Herzegovina

– NEVOJAT E PA PLOTESUARA TE MJEKIMIT DHE MENAXHIMIT TE LDL- KOLESTEROLIT
‘’Hipertensioni dhe dislipidemia’’: Shkaqet, diagnostikimi dhe Trajtimi. 28 Shtator 2021 E, Hajra E, Cadri V, Cule E Duni A, Musa J, Hyseni F, Guy A, Khadra R, Idrizi A.

– MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS SECONDARY TO HASHIMOTOS DISEASE AND SCLERODERMA-a case report
Elda Cule (oral presentation). Semundjet Renale Kronike – Strategji kombetare per nje problem global. Konferenca e 16-te kombetare e Nefrologjise, Webinar 18-19 Dhjetor 2020.

– EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN HEMODIALYSIS PATIENTS Elda Cule(oral presentation
December 16-18, National Conference Of Nephrology, Tirana Albania

– HEPATITET VIRALE NE HEMODIALIZE (SPITALI HYGEIA)
Elvana Rista, Elda Cule et al (oral presantation)19 nentor 2016 Tirane/ Konference “Menaxhimi i hepatiteve virale: protokollet bashkekohore te diagnozes dhe mjekimit

– HIPERTENSIONI, DIAGNOSTIKIMI DHE TRAJTIMI I TIJ
Elda Cule et al (oral presantation) Konference ” Hipertensioni dhe dislipidemia- Shkaqet, diagnostikimi dhe trajtimi”28 shtator 2021 Tirane

– ROLI I MOXONIDINES NE MENAXHIMIN E PRESIONIT ARTERIAL REZISTENT NE PACIENTET ME SRK
Elda Cule et al (oral presantation) 21.09.2022 Tirane/Konferenca “Menxhimi i presionin arterial rezistent”

– EFECT OF VALSARTAN/SACUBITRIL IN DIALYSIS IN DIALYSIS PATIENTD WITH SEVERE HEART FAILURE-case report
Elda Cule, (oral presantation) 05.07.2022/Tirane Konference ” Cardiac insuficiency in chrinic patients”

– MYFORTIC AND GASTRO-INTESTINAL TRACT
Elda Cule, (oral presantation) 14.12.2020/Tirane Konferenca “Imunossupresion and gastrolintestinal tract”

Mjek të tjerë: 

Dr. Elvana Rista

Dr. Elvana Rista

Nefrolog