Dr. Enea Serani

Dr. Enea Serani

Drejtore e departamentit të Onkologjisë

Mjek të tjerë: 

Dr. Jon Cane

Dr. Jon Cane

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Mirald Gina

Dr. Mirald Gina

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Aldi Progonati

Dr. Aldi Progonati

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Denajda Xhaferaj

Dr. Denajda Xhaferaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Ardit Çollaku

Dr. Ardit Çollaku

Mjek i Përgjithshëm