Dr. Ergena Neziri

Dr. Ergena Neziri
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Zymer Kurtaj

Dr. Zymer Kurtaj

Neonatolog
Dr. Sonila Biba

Dr. Sonila Biba

Neonatolog
Dr. Faik Bardhi

Dr. Faik Bardhi

Neonatolog
Dr. Eda Postoli

Dr. Eda Postoli

Neonatolog
Dr. Artiola Xhafaj

Dr. Artiola Xhafaj

Neonatolog