Dr. Erjona Sinani

Dr. Erjona Sinani
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Inid Jorgoni

Dr. Inid Jorgoni

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Marsela Sopiqoti

Dr. Marsela Sopiqoti

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Erion Peci

Dr. Erion Peci

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Charles Linderman

Dr. Charles Linderman

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Celep Bahadir

Dr. Celep Bahadir

Kirurg i Përgjithshëm