Dr. Erlisa Çobani

Dr. Erlisa Çobani
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Merita Zeka

Dr. Merita Zeka

Anestezist-Reanimator
Dr. Erand Gishti

Dr. Erand Gishti

Anestezist-Reanimator
Dr. Eltion Xhafa

Dr. Eltion Xhafa

Anestezist-Reanimator
Dr. Blerim Arapi

Dr. Blerim Arapi

Anestezist-Reanimator
Dr. Argjir Taka

Dr. Argjir Taka

Anestezist-Reanimator