Dr. Ervin Gega

Dr. Ervin Gega
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Aldi Progonati

Dr. Aldi Progonati

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Emiljana Gjecka (Toslloku)

Dr. Emiljana Gjecka (Toslloku)

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Enea Serani

Dr. Enea Serani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Mirald Gina

Dr. Mirald Gina

Mjek i Përgjithshëm