Dr. Evis Sinjari

Dr. Evis Sinjari
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Blertina Dyrmishi

Dr. Blertina Dyrmishi

Endokrinolog