Dr. Fadil Gradica

Dr. Fadil Gradica
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime