Dr. Flutura Proko

Dr. Flutura Proko
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: ,

Dr. Ledio Bregu

Dr. Ledio Bregu

Onkolog, Radioterapeut
Dr. Erald Ruci

Dr. Erald Ruci

Kimioterapeute, Onkolog
Dr. Emiljana Huti

Dr. Emiljana Huti

Drejtuese e dep. të Onkologjisë, Onkolog