Dr. Gerti Knuti

Dr. Gerti Knuti
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Maksim Llambro

Dr. Maksim Llambro

Kardiolog Invaziv