Dr. Holta Sulaj

Dr. Holta Sulaj
Edukimi dhe Trajnime
1995 – 2001, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Dega Mjekësi e Përgjithshme.
2003 – 2007, Specializim pasuniversitar në QSUT “Nënë Tereza”, Tiranë, dega ORL.
2006 – 2007, Specializim në Servisin “ORL et de chirurgie cervico-faciale” drejtuar nga Prof. E. REYT pranë Qendrës Spitalore Universitare “CHU Albert Michallon” Grenoble, Francë, për marrjen e një diplome AFS.
Tetor 2007, Mbrojtje e temës “Chirurgie endoscopique endonasale assistée par l’ordinateur. Indications et resultats” dhe marrjen e diplomës AFS, Grenoblë, Francë.

Nentor 2007 – Prill 2008, Marrje e DU (Diplome Universitare) nga Universiteti Reims, Francë: “Diplôme d’Universite d’Anatomie chirurgicale ORL et Neuro-Otologie”.

2007 – 2008, Specializim në Servisin “ORL et de chirurgie cervico-faciale” drejtuar nga Prof. E. REYT pranë Qendrës Spitalore Universitare “CHU Albert Michallon” Grenoble, Francë për marrjen Diplome AFSA.

Tetor 2008, Mbrojtje e temës “Identification, localisation et traitement chirurgical sous controle endoscopique endonasal des rhinorrhées cérébrospinales( à propos de 64 cas)” për marrjen Diplomës AFSA, Grenoble, Francë.

Nëntor 2008, Master i Nivelit të Dytë në Oto – Rino – Laringologji dhe Kirurgji Cerviko – Faciale, niveli AFS, njohur nga MASh.

Shtator 2009, Master i Nivelit të Dytë DU ne Anatomi Kirurgjikale ORL dhe Neuro-Ootologji.
Prill 2015, Pjesëmarrje ne kursin e XIX “Mjekësia e gjumit” Bertinoro Itali.
Prill 2016, Pjesëmarrje ne kursin praktik per “Poligrafine ventilatore dhe polisomnografine” Angers , France.
Nentor 2016, Janar 2017, Mars 2017, Qershor 2017, Pjesemarrja ne kursin vjetor 2016-2017 me 4 sesione te detyrueshme per “Patologjite e gjumit” ne Arcachon, France.

Eksperienca Profesionale
2001 – 2003, Mjeke e përgjithshme në Spitalin Civil Fier, Pavioni i Patologjisë.

2003 – 2006, Mjeke specializante në shërbimin ORL, QSUT në Tiranë.

2004 – 2005, Pjesëmarrëse në projektin e depistimit neonatal në maternitetin nr. 1 të Tiranës dhe të Fierit.

2006 – 2008, Mjeke specializante në Servisin ORL në Qendrën Spitalore Universitare “CHU Albert Michallon” Grenoblë, Francë diplomuar ne AFS & AFSA.

Janar 2009 – Qershor 2010, Mjeke specialiste ORL në klinikën “Euromedica – Ikeda”.

1 Korrik 2010 (e në vazhdim), Mjeke specialiste ORL në “Hygeia Hospital Tirana”.

Korrik 2017 (e në vazhdim), Drejtimi i projektit per studimin e gjumit prane spitalit Hygeia, Tirane.

Shtator 2018 ( e ne vazhdim ), Pedagoge e Anatomise, ne Universitetin e Arteve, Fakulteti i Muzikes, me kohe te pjesshme.

Kariera Akademike
Anetare e urdherit te mjekut.
Anetare e shoqate shqiptare te ORL
Anetare e AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno).
Anëtarësime
Publikime
29. 05. 2004, Epistaxis (shkaqet dhe trajtimi). Përgatiti Dr. H. Sulaj Udhëheqës Dr.Y. Sallavaci ( Konferenca Kombëtare Sh.Sh. ORL).

23. 10. 2004, Polidexa dhe efekti i tij ne otitet externe. Përgatiti Dr. H. Sulaj Udhëheqës Prof Radovani (Konferenca Kombëtare Sh.Sh. ORL).
28. 05. 2005, Refluksi gastrezofageal dhe manifestimet ORL te tij. Përgatiti Dr. H. Sulaj Udhëheqës Dr. Y. Sallavaci (Konferenca Kombetare Sh.Sh. ORL).

12. 11. 2005, Kanceri i laringsit, trajtimi kirurgjikal i tij. Përgatiti Dr. H. Sulaj Udhëheqës Dr. B. Boci (Konferenca Kombëtare Sh.Sh. ORL).

27. 05. 2006, Otiti extern. Përgatiti Dr. H. Sulaj Udheheqes Dr. D. Bardhyli (Konferenca Kombëtare Sh.Sh. ORL).

28. 10. 2006, Elektrofiziologjia në ORL. Përgatiti Dr H. Sulaj Udhëheqës Prof. dr. P. Radovani ( Konferenca Kombëtare e Sh.Sh. ORL).

8. 6. 2006, Bicanaliculonasal intubations. Përgatiti Dr. H. Sulaj Udhëheqës Prof. dr. P. Lutaj prezantuar në SEEOS (South Eastern European Ophthalmological Society) mbajtur në Selanik, Greqi.

14-16 Tetor 2007, “Chirurgie endoscopique endonasale assistée par l’ordinateur. Indications et resultats” –E.Reyt; B. Tea; H. Sulaj; C. Rigini; S.Schmerber. Prezantuar ne (114te Congrès National d’ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou) Paris, France.

12-14 Tetor 2008, “Complications consécutives à la mise en place d’un dispositif intraveineux implantable de longue durée chez des patients traités par chimiothérapie pour un cancer des VADS”. – F. Hoareau – Gruchet, H. Sulaj, A. Khirnetkina, E. Reyt, C.A. Righini. Prezantuar në Kongresin e 115-te te shoqates franceze ORL dhe Kirurgji koke qafe Paris, France .

Résultats carcinologiques et fonctionnels de laryngectomie partielle supracricoïdienne reconstructive type CHEP (LPSC-CHEP) à propos de 32 cas. N Morel, B Tea, H Sulaj, E Reyt, K Chahine, C Righini.
Prezantuar ne Kongresin e 115-te te shoqates franceze ORL dhe Kirurgji koke qafe Paris, France .

5 – 8. 10. 2009, Kongresi i 116 Vjetor të Shoqatës Franceze ORL dhe të Kirurgjisë Kokë – Qafë. Prezantim si bashkautore e temës: “Traitement chirurgical endoscopique des breches ostéo-méningées de la base antérieure du crane (BAC) ”.
Complications after insertion of a totally implantable venous access port in patients treated with chemotherapy for head and neck squamous cell carcinoma].

Hoareau-Gruchet F, Rtail R, Sulaj H, Khirnetkina A, Reyt E, Righini CA. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac. 2009 Apr;126(2):43-52. doi: 10.1016/j.aorl.2009.02.005. Epub 2009 Mar 25. French. PMID:19324328 [PubMed – indexed for MEDLINE]

21. 01. 2012, Pjesëmarrëse aktive në konferencën “Problemet otorinolaringologjike tek fëmijet”organizuar pranë spitalit “Hygeia”. Prezantim i temës “Indikacionet e Tonsilectomise dhe Adenotomise. Apnete e gjumit”.

02. 06. 2012, Pjesëmarrëse active në konferencën “Probleme vertiginoze. Roli i Videonistagmografisë në diagnozën e tyre. Manovrat e rehabilitimit”, organizuar pranë spitalit “ Hygeia”, Tiranë. Kurset klinike te trajnimit “Trajtime terapeutike te pozicioneve te vertigos”
“Trajnimi ne videonistagmografi”.

20. 01. 2013, Pjesëmarrëse aktive në konferencën e onkologjisë: Imazheria në Onkologjinë Klinike. Kanceri i Kokës dhe i Qafës, organizuar pranë spitalit “Hygeia”, Tirane. Prezantimi i temes: “Paraqitja klinike e kancerit koke – qafe” H.SULAJ, A.ZAJMI.

01. 02. 2014, Pjesëmarrëse aktive në konferencën e dytë “Problemet otorinolaringologjike tek femijet”organizuar pranë spitalit “Hygeia”. Prezantim i temës “Nasal Obstruction in Childhood”. H. SULAJ.

25 – 26. 04. 2014, Pjesëmarrëse aktive në Kongresin e IV Kosovaro – Shqiptar të ORL-KKQ organizuar në Prishtinë. Prezantim i temave.

“Sindromi Eagle. Prezantim rastesh klinike.” H.SULAJ; E. VAJUSHI, M.CANI.

“Laringocela. Prezantim i 2 rasteve klinike.” H.SULAJ; E. VAJUSHI, M.CANI;

26 – 27 Tetor 2018, Kongresi i 18-te Mbarekombetar i ORL – HNS Traumat e laringsit 3 raste klinike H.SULAJ; M. CANI; A. ZAJMI.

Studimi i gjumit dhe vendimmarrja per trajtimin e sindromit te apneve obstruktive te gjumit. Eksperienca 1vjecare ne Tirane. H. SULAJ; A. XHUVANI.

Tumoret e kendit cerebelo-pontin. Rendesia e imazherise ne depistimin e tyre. prezantimi i 2 rasteve klinike. H. SULAJ; M. CANI

19 Dhjetor 2019, Konferenca; Debatet dhe kujdesi primar ne perditshmerine e pediatrise klinike. Otiti media akut dhe komplikimet e hershme te tij

2021, “Introducing Speech Audiometry in Albanian language Research and Standardization of Disyllabic Wordlists in Albanian Language for Adults and Children with a Primary Goal to Better Diagnose and Monitor Hearing and Speech Pathology in Albanian Speaking Population”

15 – 16 Prill 2022, Pjesemarrje ne Kongresin e 19 Mbarkombetar ORL . Audiometria vokale ne gjuhen shqipe Adrian Xhuvani, etj, si bashkautore.
Studimi i gjumit dhe vendimmarrja per trajtimin e sindromit te apneve obstruktive te gjumit.
Eksperienca 2 vjecare ne Tirane Holta SULAJ: Adrien XHUVANI

25 Tetor 2023, Pjesemarrje ne Konferencen Kombetare te Mjekesise Interne
Raportim i nje rasti te komplikuar te kordes vokalepas procedures se FNA per diagnostikimine nje tumori te gjendres tyroide Holta SULAJ; Majlinda CANI

Roli i imazherise ne zbulimin e tumoreve te kendit pontocerebelar, dy raste klinike. Majlinda CANI; Holta SULAJ

Mjek të tjerë: 

Dr. Denajda Xhaferaj

Dr. Denajda Xhaferaj

Otorinolaringolog