Dr. Holta Sulaj

Dr. Holta Sulaj
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Trifon Kiratzidis

Dr. Trifon Kiratzidis

Kirurg ORL, Otorinolaringolog
Dr. Artur Zajmi

Dr. Artur Zajmi

Otorinolaringolog