Dr. Ilir Agastra

Dr. Ilir Agastra
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Shkëlqim Methasani

Dr. Shkëlqim Methasani

Anestezist-Reanimator
Dr. Erlisa Çobani

Dr. Erlisa Çobani

Anestezist-Reanimator
Dr. Erand Gishti

Dr. Erand Gishti

Anestezist-Reanimator
Dr. Eltion Xhafa

Dr. Eltion Xhafa

Anestezist-Reanimator
Dr. Brikena Dautaj

Dr. Brikena Dautaj

Anestezist-Reanimator