Dr. Inid Jorgoni

Dr. Inid Jorgoni
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Edlira Rehovica

Dr. Edlira Rehovica

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Indrid Kapaj

Dr. Indrid Kapaj

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Marsela Sopiqoti

Dr. Marsela Sopiqoti

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Erjona Sinani

Dr. Erjona Sinani

Kirurg i Përgjithshëm
Dr. Celep Bahadir

Dr. Celep Bahadir

Kirurg i Përgjithshëm