Dr. Iris Koshovari

Dr. Iris Koshovari
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Valbona Gashi

Dr. Valbona Gashi

Infeksionist
Dr. Arben Pilaca

Dr. Arben Pilaca

Infeksionist