Dr. Jorida Diamandi

Dr. Jorida Diamandi
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Ormir Shurdha

Dr. Ormir Shurdha

Kardiolog
Dr. Jonida Lazaj

Dr. Jonida Lazaj

Kardiolog
Dr. Ilir Sharka

Dr. Ilir Sharka

Kardiolog
Dr. Elton Qeli

Dr. Elton Qeli

Kardiolog
Dr. Elona Dado

Dr. Elona Dado

Kardiolog