Dr. Majlinda Ikonomi

Dr. Majlinda Ikonomi
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Blerina Çela

Dr. Blerina Çela

Anatomopatolog