Dr. Marinos Tsirigotis

Dr. Marinos Tsirigotis
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: ,

Dr. Nikita Manoku

Dr. Nikita Manoku

Kirurg Gjinekolog, Obstetër-Gjinekolog
Dr. Christos Hatzidakis

Dr. Christos Hatzidakis

Kirurg Gjinekolog