Dr. Michail Pelekanos

Dr. Michail Pelekanos
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Marsel Haxhia

Dr. Marsel Haxhia

Embriolog