Dr. Mirald Gina

Dr. Mirald Gina
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Enea Serani

Dr. Enea Serani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Aldi Progonati

Dr. Aldi Progonati

Mjek i Përgjithshëm