Dr. Nikita Manoku

Dr. Nikita Manoku
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: ,

Dr. Stefanos Chandakas

Dr. Stefanos Chandakas

Kirurg Endoskopist, Obstetër-Gjinekolog
Dr. Radiola Hoxha

Dr. Radiola Hoxha

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Otilja Dekovi

Dr. Otilja Dekovi

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Antonios Psarakis

Dr. Antonios Psarakis

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Marinos Tsirigotis

Dr. Marinos Tsirigotis

Kirurg Gjinekolog, Specialist i Shëndetit Riprodhues