Dr. Nikita Manoku

Dr. Nikita Manoku
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: ,

Dr. Andreas Bazeos

Dr. Andreas Bazeos

Kirurg Endoskopist, Obstetër-Gjinekolog
Dr. Christos Hatzidakis

Dr. Christos Hatzidakis

Kirurg Gjinekolog
Dr. Dimitrios Sarikostas

Dr. Dimitrios Sarikostas

Obstetër-Gjinekolog, Specialist I Mjekësisë Fetale
Dr. Donika Beba

Dr. Donika Beba

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Enriketa Kroi

Dr. Enriketa Kroi

Obstetër-Gjinekolog