Dr. Nikita Manoku

Dr. Nikita Manoku
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: ,

Dr. Merita Alushani

Dr. Merita Alushani

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Arben Pepa

Dr. Arben Pepa

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Ardi Prushi

Dr. Ardi Prushi

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Ana Sula

Dr. Ana Sula

Obstetër-Gjinekolog
Dr. Stefanos Chandakas

Dr. Stefanos Chandakas

Kirurg Endoskopist, Obstetër-Gjinekolog