Dr. Olsi Gjergji

Dr. Olsi Gjergji
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime