Dr. Ormir Shurdha

Dr. Ormir Shurdha
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Jonida Lazaj

Dr. Jonida Lazaj

Kardiolog
Dr. Ilir Sharka

Dr. Ilir Sharka

Kardiolog
Dr. Elona Dado

Dr. Elona Dado

Kardiolog