Dr. Pavllo Djamandi

Dr. Pavllo Djamandi
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Erion Dushi

Dr. Erion Dushi

Neurolog
Dr. Eris Ranxha

Dr. Eris Ranxha

Neurolog