Dr. Saimir Heta

Dr. Saimir Heta
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Hysen Heta

Dr. Hysen Heta

Kirurg Pediatër
Dr. Dritan Alushani

Dr. Dritan Alushani

Kirurg Pediatër