Dr. Shkëlqim Methasani

Dr. Shkëlqim Methasani
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Altin Cuci

Dr. Altin Cuci

Anestezist-Reanimator
Dr. Arbër Gjermeni

Dr. Arbër Gjermeni

Anestezist-Reanimator
Dr. Argjir Taka

Dr. Argjir Taka

Anestezist-Reanimator
Dr. Blerim Arapi

Dr. Blerim Arapi

Anestezist-Reanimator
Dr. Brikena Dautaj

Dr. Brikena Dautaj

Anestezist-Reanimator