Dr. Spyridon Gouvalis

Dr. Spyridon Gouvalis
Edukimi dhe Trajnime
2006-2008
Trajnuar në kirurgji robotike dhe laparoskopike në Klinikën Urologjike Universitare RWTH Aachen Gjermani

2005
Seminare edukimi në fushën e Urologjisë & Laparoskopisë në Universitetin e Athinës

2004
Seminare edukimi në fushën e Urologjisë & Laparoskopisë në Universitetin e Romës, Itali

2003
Seminare edukimi në fushën e Urologjisë & Laparoskopisë në Davos, Zvicër

2003
Seminare edukimi në fushën e Urologjisë & Laparoskopisë Në Vazano, Itali

1995-1999
Seminare trajnimi në Urologjinë Onkologjike në Gjermani dhe Zvicër

1993
Doktoraturë, universiteti I RWTH Gjermani me titull: Indikacione, teknika dhe rezultatet e nefrektomisë së pjesshme të kancerit të veshkës.

1991
Titull I Specializimit Mjekësor të Urologjisë

1989-1993
Specializim I metejshem në Klinikën Unicerrsitare Urologjike RWTH Aachen Gjermani në dedourologji dhe urologji onkologjike

1987-1989
Klinikë Universitare Urologjike

1986
Klinikë Universitare Kirurgjikale RWTH Gjermani

1985
Klinikë Universitare Gjinekologjike RWTH Gjermani

1984
Klinikë Universitare Urologjike

1983
Shkolla e mjekësisë Universiteti Iasiu

Eksperienca Profesionale
2011
Drejtor I Klinikës Urologjike e Spitalit ‘Erikos Dinan’

2002-2011
Zevendës Drejtorf I Klinikës Urologjike e Spitalit ‘Erikos Dinan’

1994-2001
Drejtor I Klinikës Urololgjike në Spitalin ‘Kianou Stavros’

1996-2001
Partner I jashtëm I Grupit HYGEIA dhe iatriko Kentro Athinë

1990-1993
Nëndrejtor I Klinikës Urologjike Universitare RWTH Aachen Gjermani

1987
Kujdestar I Klinikës Urologjike Universitare RWTH Aachen Gjermani

1987
Kujdestar I Klinikës Kirurgjikale Universitare RWTH Aachen Gjermani

1986
Specializuar në Klinikën Kirurgjikale Universitare RWTH Aachen Gjermani

1985
Specializuar në Klinikën Gjinekologjike Universitare RWTH Aachen Gjermani

1983
Specializuar në Klinikën Urologjike Universitare RWTH Aachen Gjermani

INTERSA KLINIKE & KËRKIMORE
Rikonstruktimi i anomalive të lindura
Endourologji
Urologji Onkologjike ( kancer prostate, testikujsh, veshkës, fshikëzës, urinar)
Nefrektomi e pjesshme ne kancerin e qelizave renale

Kariera Akademike
Anëtarësime
Anëtar i Shoqatës Gjermane Urologjike
Anëtar i shoqatës Gjermane pedourologjike
Anëtar i Shoqatës Europiane Urologjike
Anëtar i Shoqatës Gjermane të Urologjisë Onkologjike
Anëtar i Shoqatës Gjermane për kancerin e testikujve
Anëtar i Komisionit të Edukimit të Endourologjisë Gjermane
Anëtar i Shoqatës Greke të Urologjisë

Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Georgios Voulgaridis

Dr. Georgios Voulgaridis

Kirurg Urolog
Dr. Dhimitraq Dimashi

Dr. Dhimitraq Dimashi

Kirurg Urolog