Dr. Stela Taçi

Dr. Stela Taçi
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Virtut Velmishi

Dr. Virtut Velmishi

Gastro-Hepatolog, Pediatër