Dr. Vladimir Titka

Dr. Vladimir Titka
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime