Dr. Zymer Kurtaj

Dr. Zymer Kurtaj
Edukimi dhe Trajnime
Eksperienca Profesionale
Kariera Akademike
Anëtarësime
Publikime

Mjek të tjerë: 

Dr. Sonila Biba

Dr. Sonila Biba

Neonatolog
Dr. Faik Bardhi

Dr. Faik Bardhi

Neonatolog
Dr. Ergena Neziri

Dr. Ergena Neziri

Neonatolog
Dr. Eda Postoli

Dr. Eda Postoli

Neonatolog
Dr. Artiola Xhafaj

Dr. Artiola Xhafaj

Neonatolog