Mjekët Tanë

Kërko mjekët sipas specialitetit

Shërbimet Tona

Shërbimet që ofrojmë për pacientet tanë

Cakto Takim

Rezervo një takim në Hygeia

loyalty-card-image3.jpg

Kartat e shëndetit Hygeia

Për të qenë më pranë pacientëve, për t’ju siguruar një akses sa më të lehtë dhe shërbim të përsonalizuar Spitali Hygeia Tiranë ofron Kartat e Shëndetit. Kartat me qëllim që të jenë sa më pranë kërkesave të çdo pacienti janë ideuar sipas grupmoshave (Karta Pediatrike / Karta për të rritur), shërbimive specifike (Karta e Urgjencës), si dhe karta 1 Vit Femër e ideuar për femrat. Kartat Hygeia kanë vlefshëmri 1-vjeçare dhe ofrojnë një sërë bënefitesh mjekësore dhe financiare për kartëmbajtësit.

Ҫertifikata

Spitali Hygeia pjesë e Grupit  Hygeia Greqi ndër vite është përkushtuar në përmbushjen e objektivit të saj kryesor: Ofrimin e shërbimeve cilësore, të sigurta dhe të personalizuara për pacientët tanë.

Qendra Ekslence

Spitali Hygeia Tiranë në sajë të teknologjisë së përparuar mjekësore që disponon, ekspertizës mjekësore të standarteve ndërkombëtare gërshetuar me ambientet dhe  infrastrukturën modeërne ofron edhe Qendra Ekslence për një sërë shërbimesh mjekësore.

Përgjegjësia Sociale

Bordi Drejtues i Spitali Hygeia Tiranë ka qenë dhe vazhdon të jenë shumë aktiv dhe të përkushtuar përsa i përket politikave dhe iniciativave me karakter social duke adaptuar vit pas viti praktika dhe iniciativa në ndihmë të familjeve në nevojë

Dëshmi nga Pacientët

Video Galeri

Të Reja & Artikuj & Të tjera

Spitali Hygeia Tiranë

SPITALI HYGEIA TIRANЁ është spital privat i nivelit ndërkombëtar me një investim fillestar prej 60 milion euro, duke qenë i vetmi spital në Shqipëri i konceptuar që në fillesat e tij si strukturë spitalore, si nga pikëpamja strukturore ashtu edhe nga ajo funksionale. 

Lexo me shumë...

Newsletter

Abonohu per te mare njoftimet tona me email:

Si të arrini në Hygeia

Kontakte

Spitali Hygeia Tiranë:
Sekretaria: + 355 4 23 90 000
Urgjenca: + 355 4 23 23 000
Email: info@hygeia.al